Skip to content

Hitachi Aloka Ultrasonografi Sistemleri Satış Eğitimi

Obstetri, radyoloji, kardiyoloji, üroloji, ortopedi, cerrahi, dahiliye uygulamaları gibi ultrason teknolojisinin teşhis
amaçlı kullanıldığı tüm alanlarda geliştirdiği sistemleri ile medikal diyagnostik ultrasonografinin lider markası
Hitachi Aloka'nın F31, F37, Alpha 6, Alpha 7 ve F75 modellerine yönelik satış ve uygulamalı aplikasyon eğitimi
16 - 18 Eylül 2013 tarihleri arasında Sırbistan'da tamamlandı.


Hitachi Aloka firmasının farklı alanlara yönelik ultrasonografi sistemlerinin detaylı olarak ele alındığı etkinlik
süresince farklı dallarda kullanılabilecek prob çeşitlerine yönelik bilgiler de aktarıldı. Değişik klinik uygulamalar
için konfigürasyonlar üzerinde duruldu. Cihazların yenilenerek geliştirilen teknik özellikleri ve kullanıma yönelik
verilen teorik bilgiler dışında olası arıza ve problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar da yapıldı.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri