Skip to content
İncekaralar, ileri teknoloji ile üretilen sistem ve cihazların Türkiye’de yaygınlaşmasında öncülük görevini üstleniyor.

Ürünler

Her faturamızla Türk Kızılayı’na bağışta bulunuyoruz.

Çevreye karşı sorumluyuz...

Mikroskop Sistemleri…

Hücre Analiz Çözümleri…

Profesyonel Pipetleme Sistemleri…

Spektrofotometreler

Bitki Büyütme Kabinleri

Küvetler

Sekans Sistemleri

İnkübatörler

Polarimetreler

Biyolojik Güvenlik ve Temiz Hava Kabinleri

Defibrilatör Cihazları

Hastabaşı Monitör Sistemleri

Kan Basınç İzleme Sistemi

EKT Cihazları

Kuvözler

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri