Skip to content

Atık Pil Projesi ile Doğanın Pili Bitmesin!

Üyesi olduğumuz, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından gerçekleştirilen “Doğanın Pili Bitmesin” Projesi kapsamında, atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin amacı; verimli bir toplama sisteminin kurulması, çalışması ve denetlenmesi, tüketicilere ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme kampanyalarının yapılması, atık pillerin bertaraf sürecinin yürütülmesidir. Sizler de bu kampanyaya destek vermek isterseniz, atık pil toplama kutularını, zincir ve teknomarketlerde, okullarda, hastanelerde, otellerde, muhtarlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında ve korumalı sitelerde bulabilirsiniz.

Ayrıca, TAP Derneği’ne ait www.tap.org.tr web sayfası üzerinden ulaşabilir, size en yakın toplama noktasını görebilir; atık pil toplama malzemesi talebinde bulunabilir ve atık pillerinizi teslim etmek için kayıt oluşturabilirsiniz. 

 Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olan firmamız, “Doğanın Pili Bitmesin” Projesi’ni gönülden destekliyor.


Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri