Skip to content

Bilgi ve Uygulamanın Bir Arada Olduğu 3. Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleşti…

05 – 06 Mayıs 2012 tarihlerinde, TRD Meme Çalışma Grubu’nun İstanbul Askeri Müze’de düzenlediği 3. Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu’ndaydık. 300 kişinin katılımı ile askeri müzenin tarihi dokusunda gerçekleşen sempozyumun bilimsel programı oldukça yoğundu.

Sempozyum kapsamında her sene geleneksel olarak düzenlenen tarama mamografisi simülasyon çalıştayı bu sene daha farklı bir konseptte gerçekleşti. 30 hastaya ait konvansiyonel filmlerin değerlendirildiği bu çalıştayda, mamografi monitörlerinde dijital mamografi değerlendirilmeleri yapıldı. Meme görüntüleme konusundaki konvansiyonel tekniklerin, atölye çalışmalarının, interaktif oturumların ve multidisipliner olgu tartışmalarının yer aldığı bu kapsamlı organizasyonda firmamız, dijital teknolojide sınırları aşan mamografi cihazı Philips MicroDose’u katılımcılar ile buluşturdu. Philips ile birlikte düzenlendiğimiz uydu sempozyumunda Chris Variantarafından MicroDose’un özellikleri, eşsiz dedektör teknolojisi ve bu teknolojinin avantajları, mamografi konusundaki gelişmeler katılımcılara aktarıldı. Dünyada Tek Foton Sayma Teknolojisi’ne sahip Dijital Mamografi Sistemi Philips MicroDose, görüntü oluştururken kendi sınıfındaki diğer dijital mamografi sistemlerinden farklı olarak “Foton Sayma” teknolojisini kullanıyor. Foton sayma, daha önce X-Işın spektrofotometreleri için kullanılan teknolojinin mamografi sistemine uyarlanmış biçimidir.

Düşük Doz ile Sınırları Aşan Yenilik

Tüp önünde, dedektör üzerinde ve şutlama esnasında birbirleriyle senkronize hareket eden iki adet kolimatör, Philips MicroDose sistemine benzeri olmayan bir özellik kazandırıyor. Konkav meme tablası altına yerleştirilen silikon strip dedektörde, foton sayıcı olarak, ASIC (Application SpecificIntegrated Circuit) devresi bulunuyor. Klasik mamografilerde baskı plakası ile meme sıkıştırılması yapılmasının ardından şutlamaya geçildiğinde, X-Işını tüp penceresinden tek noktadan kolimatör yapraklarından geçtikten sonra piramit şeklinde memeye doğru yönlendirilir ve meme dokusundan geçen ışınlar dedektör tarafından algılanır. MicroDose sisteminde ise tüp önündeki ve dedektör üzerindeki kolimatör ince bir yarığa sahiptir. Sadece güçlü (primer) X-Işınlarının geçebildiği bu kolimatör aynı röntgenlerde kilineer tomografilerde veya standart CT’lerde olduğu gibi tarayarak hareketeder. Aynı işlem senkronize olarak hareket eden ikinci kolimatör için de geçerlidir. Görüntü üzerindeki etkisine bakıldığında;

• Güçlü X-Işınından görüntü oluşturulduğundan ve zayıf (sekonder) ışınlar ilk ve ikinci kolimatörde engellendiğinden daha net ve yüksek kontrastlı görüntü oluşur.

• Etrafa yayılan zararlı X-Işın dozu %97 oranında azalır.

• 50 mikron piksel büyüklüğüne sahiptir. Bu nedenle 25 megapikselde görüntü alınır.

• Foton sayma tekniğinde her bir foton sayılarak dijital sinyale dönüştürüldüğünden elektriksel gürültü olmaz ve artefaktlar elimine edilmiş olur.

Bu benzersiz cihazın dedektörü silikon strip dedektör olup, konkav memetablası altına yerleştirilmiştir. Bu da fotonların içinden hiçbir yere çarpmadan paralel olarak geçmesini sağlamaktadır. Primer X-Işın fotonları klasik dedektörlerde olduğu gibi sağa sola çarpıp sekonder ışın haline gelmez.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri