Skip to content

Sayı 37, Eylül 2007

Özel Bölüm

Kalplerde biz de varız...

50 yılı aşan deneyimi, güçlü ar-ge altyapısı ile Aloka, tanısal ultrasonografi teknolojisinde birçok yeniliğe öncülük etmiştir. Aloka, sürekli gelişen teknolojik değişim ve yenilikleri ürettiği sistemlere taşımaktadır.


Haberler

Vötsch Seminerlerimiz Başarıyla Tamamlandı

Dünyanın çevre koşulları yaratan teknolojik sistemlerini üreten en büyük markalarından biri olan Vötsch Industrietechnik’in ısı teknolojisi ve çevresel simülasyon ürün portföyü ile ilgili sırasıyla İstanbul, Bursa ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz başarıyla tamamlandı.

18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

Mikroskoplar ve özellikle elektron mikroskopları, son yıllarda gerçekleştirilen gelişmeler ile birlikte çok farklı maddelerin görüntülenmesinde ve kimyasal analizlerinde kullanılmaları sonucu bilim ve teknolojinin ilerlemesinde vazgeçilmez teknikler haline gelmiştir. Ayrıca, elektron mikroskopları günümüzde en önemli çalışma alanlarından biri olan "Nanoteknoloji" konusunda karakterizasyonun yanı sıra üretim tekniği olarak da kullanılmaktadır. Bilim ve teknolojik ilerlemeler neticesinde gelinen noktada keşfedilmesi gereken bilimsel olgunun karmaşıklığı farklı tekniklerin kullanımını gerektirmektedir.

İstanbul 6. Avrupa Sitogenetik Konferansı ECA’ya Ev Sahipliği Yaptı...

07 - 10 Temmuz 2007 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen 6. Avrupa Sitogenetik Konferansı (6th European Cytogenetic Conference) – ECA 2007’ye katıldık.

Aloka ile Avrupa Kas İskelet Radyolojisi’ndeydik...

Avrupa Kas İskelet Radyolojisi Derneği tarafından düzenlenen ESSR Avrupa Kas İskelet Radyolojisi 14. Yıllık Toplantısı’nı desteleyen firmalar arasında yer aldık.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Uzmanları İncekara Teknolojisi ile Tanıştı...

Çocuk yoğun bakım birimleri kritik hastalığı olan çocukların tedavisinde önemli rol oynamaktadır. 26 milyon çocuk nüfusu olan Türkiye'de çocuk yoğun bakım alanına ilgi son yıllarda artma eğilimindedir ancak çocuk ölüm oranı halen istenen düzeye getirilememiştir. Bununla birlikte hizmetler de henüz yeterli düzeyde değildir. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, ülkemizde çocuklara yönelik yoğun bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

34. Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi Bu Yıl Türkiye’de Gerçekleşti...

Kalp hastalıkları ölüm nedeni olarak kanserin önünde geliyor. Türkiye'de her yıl 200 bin insan kalp hastalıklarından hayatını kaybediyor. Günümüzde en sık görülen ölüm sebeplerinden biri olan kalp hastalıkları içinde kalp aritmileri ya da ritm bozuklukları önemli bir sağlık sorunu. Bunlar, erken teşhis ve tedavi edilememe durumunda ölümle sonuçlanabiliyor. Kalp hastalıkları tanısında elektrokardiyografinin yanı sıra stres ve koşu testinden anjiyoya kadar geniş yelpazede yöntemden faydalanılıyor. Son yıllarda tedaviye yönelik yaşanan teknolojik gelişmelerle kalp pilleri ve anjiyo benzeri bir işlem olan EPS ile çarpıntıların önemli bir kısmı ilaçsız tedavi edilir hale geldi.

İlaç Araştırma ve Geliştirmede Üniversite – Endüstri İşbirliği: DRD 2007

Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (MAGUM) tarafından 17 – 20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kervansaray Otel Antalya’da gerçekleştirilen International Symposium on Drug Research and Development "From Chemistry to Medicine" DRD 2007’ye katıldık.

EEG – EMG Teknolojilerini “Nörofizyoloji” için Sergiledik...

16 – 20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Türk Klinik Nörofizyolojisi’nde çok önemli bir yeri olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı işbirliğinde Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Derneği tarafından WOW Topkapı Palace Aksu Antalya’da düzenlenen 24. Ulusal Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi’ne katıldık.

Acil Tıp Ailesi ile Antalya’da Buluştuk...

02 – 06 Mayıs 2007 tarihleri arasında Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından The Marmara Oteli Antalya’da gerçekleştirilen III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’ne katıldık.


Yeni Ürün

Cam Nedir?

İncekara, laboratuvar cam malzemeleri pazarında Duran markası ile yer almakta kararlı... Hassasiyetin sihri sloganıyla laboratuvar camlarının üretiminde dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Duran Group, müşterilerinin gereksinimlerine yönelik olarak alanlarında uzman ortakları ile mükemmel hassasiyette cam malzemeler üretiyor.


Eğitimlerimiz

Satış Eğitimleri

Müşterilerimizin gözünde hizmet kalitemizi sürekli artırmak ve geliştirilen teknolojinin hızına paralel olarak bilgi akışını sağlayabilmek için ürünlerimize yönelik satış eğitimlerimiz büyük önem taşıyor.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Günümüz organizasyonları için insan kaynaklarının önemi yadsınamaz. Ürün ve hizmetlerin kazandığı çeşitlilik, teknolojinin karmaşıklaşması ve başdöndürücü bir hızla yenilenmesi, rekabet koşullarının keskinleşmesi sonucunda organizasyonu oluşturan takımların performanslarını daha da önemli hale getiriyor.

Değişimi Yakalamanın Yolu Eğitimden Geçer...

Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanlarımızın performansını artırmak ve onlara değişimi yakalama fırsatı sunmak amacıyla şirket içi eğitimlerimizi, gelişimimize yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu amaca uygun olarak, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlayabilmek adına eğitimlerimizi gün geçtikçe zenginleştiriyoruz.


ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri