Skip to content

Scottcare 

Kardiyovasküler Çözümler • İleri Teknoloji • Esneklik
ScottCare maliyet etkinliğine dayanan üretim stratejisi ile uzmanların duruma özel ve uygulanabilir ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmiş tıbbi sistem ve yazılım çözümleri sunmaktadır.

  • Kardiyovasküler Teşhis
  • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Telemetri
  • External Counterpulsation (ECP) Tedavisi


Firmanın web sitesi

 

 
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri