Skip to content

Merck Millipore S.A.S.

 

Millipore, biyolojik bilimler ve biyo-eczacılık üretimi için en gelişmiş teknoloji, araç ve hizmetleri sağlayan bir yaşam bilim lideridir. Bilim adamları ve mühendisler insanlığın en zorlu sağlık sorunları için yeni çarelere öncülük ederken, Millipore’da 50 yıldan fazla süredir güvenilir, stratejik bir ortak olarak araştırma, geliştirme ve üretimde başarı sağlamak için en gelişmiş araç, teknoloji ve uygulama çözümlerinin sürekliliğiyle kullanıcılarını desteklemeye, onlarla birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Filtrasyon Sistemleri
Millipore: Laboratuvar filtrasyonu, Numune hazırlama, Numune filtrasyonu ve Numune Saflaştırma - Ayırma ve saflaştırmaya yönelik filtrasyon ürünleri…

Saf Su Sistemleri
İncekara – Millipore: Ultra Saf Su Sistemleri (Tip1), Saf Su Sistemleri (Tip2), Saf Su Sistemleri RO (Tip3), Klinik Amaçlı Saf Su Sistemleri (CLSI), Su Depolama Tankları…

Süreç İzleme
İncekara – Millipore: Süreç İzleme Teknolojileri, Biyolojik Üretim Süreçleri ve Sterilite testleri, Mikrobiyolojik testler ve Çevre analizleri…

Firmanın web sitesi


   

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri