Skip to content

Ürünler

   
Tıbbi Sistemler ve Cihazlar   Laboratuvar Cihaz ve Sistemleri  
Açık Yataklar   Biyolojik Güvenlik ve Temiz Hava Kabinleri
 
Ambulatuvar Kan Basınç Ölçer   Çalkalayıcılar
 
Anestezi Sistemleri   CO2 İnkübatörleri
 
Defibrilatör Cihazları
  Derin Dondurucular ve Soğutucular
 
Eforlu EKG Sistemleri
Endüstriyel Fırınlar
 
EKG Holter
Fermentasyon & Biyoreaktör Sistemleri
 
Elektrokardiyografi Cihazları - EKG   Filtrasyon Araçları
 
Elektro Konvulsif Terapi Cihazları - EKT   Hücre Manipülasyon Sistemleri ve Sarf Malzemeleri
 
Elektroensefalografi Cihazları - EEG
İnce Plaka Kromatografi Analiz Sistemi
 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Isıtma ve Kuruma Fırınları - Sterilizatörler
 
Holter Sistemleri   Kan Sayım Cihazları
 
Kuvözler   Mikroplaka Okuyucular ve Yıkayıcılar
 
Monitör Sistemleri
Mikroskoplar ve Görüntüleme Çözümleri
 
Radyolojik Sistemler
PCR Sistemleri ve Sarf Malzemeleri
 
Şırınga Pompaları
Pipet Uçları, Tüpler ve Plakalar
 
Tansiyon Holterler
Pipetler, Dispenserler ve Sarf Malzemeler
 
Teletıp ve E-Sağlık Bilgi Sistemleri
Polarimetreler
 
Ultrasonografi Sistemleri
Refraktometreler
 
Uyarılmış Potansiyel / EMG Ölçüm Sistemleri   Renk Ölçüm ve Mukayese Sistemleri
 
Ventilatör Cihazları
Saf Su SistemleriSantrifüjler
 

  Sekanslama ve Array Sistemleri
 

  Spektroskopi Sistemleri
 

  Termomikser Cihazları ve Aksesuarları
 

  Test Kabinleri
 
    Vakum Konsantratörleri
 
   
 
   
 
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri