Skip to content

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Şirket'e eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, grup değerlerini benimseyip yaşatacak ve işin gerekliliklerini tam olarak yerine getirecek yetenek ve kapasiteye sahip kişileri kazandırmak,

  • Değişimi sahiplenmek, yönlendirmek ve geliştirebilmek,
  • Fırsatları işini geliştirmek için değerlendirebilen, üretken, sorumluluklarını benimseyen ve yaptığı işten memnun olan çalışanların oluşturduğu bir şirket olmak,
  •  Verimliliği arttırmak ve çalışanların başarılı olabilmesi için olanaklar yaratmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine uygun etkili eğitim programları sunmak,
  • Çalışanlarımızı en iyi yapabilecekleri değil, en iyi gelişebilecekleri ve verimliliklerini arttırabilecekleri pozisyonlara getirmek ve sorumluluk vermek,
  • Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak 

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri