Skip to content

Eğitim Politikamız

Kurumsal saygınlığın korunmasına, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini geliştirmesine yöneliktir.

  •  Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında eğitim almalarını sağlamak,
  •  Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek,
  •  Çalışanın eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak,
  • Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak,
  •  Farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunmak.
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri