Skip to content

İnsan Kaynakları

Başarımızın Arkasındaki Güç; Takım Ruhu...
 

             

Çalışanlarımız şirketimizin temel kaynağıdır. Çünkü İncekaralar'da başarının esası takım ruhu ile başlar. Her kişi bireysel olarak grup içi sinerjiyi artırmakla sorumludur. Kuruluş hedeflerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları'nın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak esastır.

Sektörümüzde ve müşterilerimizin gözünde kazandığımız haklı saygınlık ve elde ettiğimiz başarılar İncekaralar’da çalışan herkesin işini sahiplenmesi, işinin lideri olma inancıyla elde edilmektedir.

 

 
Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası
 

                                          

İncekaralar tarafından oluşturulan Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası, dürüst, hukuki, etik ve insani sorumluluklara uymak için asgari standartları temin etmektedir.

İncekaralar’da Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası, ETI tarafından tespit edilmiş prensip ve standartları kapsamakta ve Temel Çalışma Uygulamaları Felsefesi'ne uymak ve daha mükemmel olmak için bir rehber oluşturmaktadır.


 

 
İnsan kaynağımız kalitemizi belirler.
 

                İncekaralar satış ve satış sonrası hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. İddialı ve yetenekli gençler için çekim merkezi olmak, yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, İncekaralar'ın devamlılığı için seçtiğimiz yoldur. 


 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri