Skip to content

‘Türkiye’nin Canı’ Kampanyası Destekçileri Arasındayız...

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğa koruma çalışmalarını ülke geneline yaymak amacıyla başlattığı ve 1001 kişiden toplanacak bağışlarla hayat bulacak ‘Türkiye’nin Canı Kampanyası’ destekçileri arasında İncekaralar Yönetim Kurulu Başkanı Özgür İncekara da yer aldı.

Kampanya ile; Anadolu’da tehlike altında olan ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunması hedefleniyor. 1001 kişiden toplanacak bağışlarla ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunmasını amaçlayan projelerin desteklenmesine yönelik bir fon oluşturulacak. ‘Türkiye’nin Canı Kampanyası’yla ilk aşamada ülkemizdeki doğal mirasa sahip çıkmak için kampanyayı destekleyen kişilerden bağış alınırken, ülkemizin nesli tehlike altında olan türleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacak. İkinci aşamada ise biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri olan ve bunlara finansal destek arayan yerel sivil toplum kuruluşlarına yönelik hibe çağrısında bulunulacak. 

« Haberlere geri dön.
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri