Skip to content

HiSeq 2500 Çoklu Uygulamalar için Benzeri Görülmemiş Esneklik...

HiSeq 2500 cihazında, hızlı ve yüksek çıktı sağlayan iki çalıştırma modülü bulunmaktadır. Bu iki çalıştırma modülü de eşzamanlı hücre akışı sağlama yeteneğine sahiptir. Bu sistem geniş aplikasyon ve çalışma boyutlarını destekleyen esnek ve ölçeklenebilir bir platform sunmaktadır. Başka hiçbir sistem bu kadar çok uygulamayı bu kadar hızlı ve çabuk kullanmamıza olanak sağlamamaktadır. HiSeq 2500 size, projelerinize uygun olan, ölçeklenebilir bir çıktı sağlayan, hızlı çalıştırma ve yüksek çıktı elde etme modüllerinden birini tercih edebilme imkanı sunmaktadır. Yeni reaktifler, her çalıştırmada daha fazla örnek sunan yüksek çıktı modülünde 1 terabaza kadar veri sağlamaktadır.

HiSEq 2500'ün Hızlı Çalıştırma Modülü Hızlı Sonuçlar Alınmasını Sağlar.

 Hızlı çalıştırma modülü, hızlı sonuçlar alınmasını, sınırlı sayıda örneklerin verimli bir şekilde işlenmesini, yeni uygulamalar için mükemmel bir kapsam derinliğine sahip ve öncekinden farklı olarak 150 temel çifti okuyacak şekilde düzenlenen bir yenilik önermektedir. 

HiSeq 2500'ün yüksek çıktı modülü büyük çalışmalar için mükemmeldir. Yüksek çıktı modülü geniş çalışmalar veya büyük kapsam derinliği gerektiren durumlar için idealdir. Yüksek çıktı modülü, bir grup işlemin hızlı modüle göre 6 kat fazla işlenmesine ve büyük projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Yeni HiSeq V4 kitleri, her çalıştırmada 6 gün içinde 1 terabaza kadar olan 4 milyar küme (cluster) üretmektedir. 
Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri