Skip to content

BlueGnome Mikroarray Sistemleri...

Embriyoda 24sure teknolojisi ile polar body, blastomer ve trofoektoderm hücrelerinden 24 kromozom (tüm genom) analizi yapılabilir.

İlerleyen yaşla birlikte artış gösteren anöploidiler; IVF başarısızlıklarının ve tekrarlayan düşüklerin başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir. 24sure, 24 kromozomun aynı anda incelenmesine olanak sağlayan yeni bir anöploidi tarama yöntemidir. Yapılan çalışmalar 24sure sistemi ile kromozomal anomalilerin %89 güvenilirlik oranı ile belirlendiğini göstermektedir.

24sure teknolojisi ile anöploidi taraması 12 saat içinde yapılabilir. Böylece aynı IVF siklusunda 4. veya 5. gün embriyo transferi yapılabilir. 24sure’da kullanılan array teknolojisi ile 3000’in üzerinde genomik dizi kromozomal seviyede taranabilir. 24sureteknolojisi objektif ve otomasyona dayalı bir sistem olduğundan yüksek derecede güvenilirliği olan sonuçlar vermektedir.

24sure teknolojisi ile gebelik oranlarının arttırılması, düşüklerin azaltılması ve tek embriyo transferi ile çoklu doğumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 24sure teknolojisinin canlı doğum oranları üzerindeki etkileri hali hazırda yapılmakta olan çalışmalarla netlik kazanmaktadır.

Preimplantasyon Genetik Tanıda (PGD) Tek Gen Hastalıkları için Hızlı Çözüm

Illumina Beadçipleri yaklaşık 300.000 SNP ile tüm genomu, geniş kapsama alanı ile tarayarak tek gen bozukluklarını tespit edebilir. Karyomapping biyomarkerleri ile embriyoda mutasyona uğramış tek gen hastalıklarını keşfetmek mümkün olabilmektedir. BlueFuse Multi Software ile analizleri gerçekleştirmek çok kolaydır.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri