Skip to content

Anestezi ve Yoğun Bakım Üniteleri için Dijital Dokümantasyon

LOWteq PDMS Hasta Veri Yönetim Sistemi Kağıtsız Ameliyathane ve Yoğun Bakım Çözümlerinde Yeni Bir Soluk

Yoğun bakım, ameliyathane ve acil servislerde hasta ile ilgili verilerin toplandığı geleneksel yöntem ile doldurulan kağıtlar birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Örneğin hastaneye 6 ay veya 1 yıl sonra tekrar gelen hastanın verilerine arşivden ulaşmak, tutulan raporlardaki belirtilen verileri okumak ve değerlendirmek son derece güçtür.

LOWteq PDMS hasta veri yönetim sistemi, hastane bilgi sistemi(HIS) ile tam entegre çalışır. Sisteme bağlı anestezi cihazı, ventilatör, hemodinamik monitör, şırınga pompası, perfüzör, beslenme pompası vb. cihazlardan gelen tüm veriler otomatik toplanır ve derlenir. Verilere bağlı olarak tablolar hazırlanır. Otomatik skorlamalar ve balans dengesi oluşturulur. Sisteme bağlı ise PACS sisteminde gelen görüntüler, laboratuvardan gelen veriler ile sürekli izlenir ve istenildiği takdirde belirlenen değerler için grafikler oluşturulabilir.

Bu sistem ile;

• Maliyet analizi

Ameliyathane veya yoğun bakım bölümlerinde, hastada kullanılan tüm ilaç ve malzemelerin sarfiyat miktarları çıkartılarak yatak ve departman bazlı analizler yapılabilir.

• Yatak doluluk oranı

Yatakların dolu ya da boş olma durumunu görerek değerlendirme yapılabilir.

• Stok analizi ve kontrolü

Doktor tarafından talep edilen ilaçlar, hastanenin stok programı ile entegre çalıştığından stoktan otomatik düşmesi sağlanır.

• Yetki kontrolü

Tüm kullanıcılara ayrı yetkiler tanımlanarak sistemin etkin kullanılmasısağlanır.

• Modülerlik

Sistem, ihtiyacınız olan bütün bileşenlere sahiptir. Bakım alanlarınız için yeni yazılım satın almadan, hekimlerinize ve hastanenize yönelik çizelgeler oluşturabilirsiniz.

• Verimlilik

Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis vb. kritik bakım alanlarında çalışan personel, tüm zamanını hastaya ayıracağı için hasta bakım kalitesi artarak taburcu olma süresi kısaltılmaktadır.

• Uzaktan izleme

Tablet veya akıllı telefonlardan tüm hasta verilerine hem gece hem de gündüz ulaşılması sayesinde hastaya konsültasyon yapmak kolaylaşır. Hasta ile ilgili bakım prosedürlerinin hazırlanması ve istekler uzaktan verilebilir.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri