Skip to content

5. OHSAD ‘Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nda Sağlık Sektörü ve Problemleri Konuşuldu…

Büyük bir hızla gelenekselleşen ‘Sağlıkta Ortam Çözüm Toplantıları’, bu yıl 23 – 27 Nisan tarihleri arasında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından Belek’te düzenlendi. Sağlık sektörünün ortak sorunları, çözümleri, sektördeki yenilikler gibi konuların ele alındığı OHSAD-5 özel ve kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok firmanın da ilgisi ile tamamlandı.Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, İl Sağlık Müdürlükleri, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Sigorta Şirketleri’ni bir araya getiren OHSAD’da bizde İncekaralar Grubu olarak yerimizi aldık.

Sağlık Bakanlığı ’nın en üst protokol ile katıldığı OHSAD-5’e diğer kamu kurumları da yoğun ilgi gösterdi. OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas ve T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafındantamamlanan açılış veprotokol konuşmalarının ardından Sağlık Bakanlığı oturumlarına geçildi. Sağlık sektöründeki değişim ve yenilikler değerlendirilerek, sektörün sorunlarına sektörün tüm paydaşları ile birlikte ortak çözüm alternatifleri oluşturuldu.
   

En yeni sistemlerimizi yakından tanıtmak, sağlık sektörü çalışanlarının sorularına en hızlı cevabı vermek için satış temsilcilerimiz ve müdürlerimiz, standımızda hazır bulundu. Hitachi-Aloka F37 ultrasonografi,GE Healthcare X-raysistemleri, Nihon KohdenTEC 5531 defibrilatör, EKG 1250 elektrokardiyografi, PVM2701 ve BSM 3562 hastabaşı monitör ve AED2152K otomatik harici defibrilatör cihazı OHSAD katılımcılarına tanıtıldı.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri