Skip to content

Mesleki Gelişim Eğitimlerimiz ile Performansımızı Artırıyoruz...

Müzakere Teknikleri ve İkna Becerileri Eğitimi

İş ve sosyal yaşantımızın her evresinde karşımıza çıkan iki kavram; “Müzakere” ve “Pazarlık”. Katılımcılarına bu iki kavramla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve birer müzakere/pazarlık uzmanı yapmak hedefiyle 06 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde bilgi, beceri, tutumlar, alternatif müzakere şekilleri ve pazarlık yapmanın sırları ana başlıkları ele alındı. Katılımcıların belirli alana özgü müzakere prensipleri, müzakere sürecinde tutumlar, farklı müzakere yolları ve pazarlık yapmanın ayrıntılarını öğrendiği eğitim, soru cevaplarla daha da zenginleştirildi.

Telefonda Etkili İletişim Eğitimi

13 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Telefonda Etkili İletişim eğitimimiz ile katılımcılarımıza telefonda muhatabı anlama, sorunlara çözüm sunma, olumlu izlenim bırakma becerilerini kazandırma amaçlandı. Hizmet anlayışımızı müşterilerimize karşı profesyonel olarak temsil edebilmek adına düzenlenen eğitim süresince; telefonda iletişime genel bakış, konuşmaya hazırlık, ilk etki, konuşma tonu, telefonda önemli anlar, sıkıntılı durumlar, sakıncalı ifadeler, yaptırım gücünü artırabilmek, ikna edici olabilmek, soru tekniklerini doğru ve yerinde kullanabilmek konu başlıkları ele alındı.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Profesyonel iş yaşantısının aktif bireyleri olarak bir çoğumuz her gün değişik gruplara sunum yapıyoruz. Daha etkili, akılda kalıcı sunuşlar organize etme ve gerçekleştirme becerisini edinebilme adına, 19 - 20 Eylül 2013 tarihlerinde Etkili Sunum Teknikleri eğitimimizi gerçekleştirdik. Sunuş planlaması, sunuşun gerçekleştirilmesi, sunuşta sihirli teknikler, heyecanla başa çıkma yöntemleri konularının teorik olarak aktarılmasının ardından tüm katılımcılar kendi sunumlarını gerçekleştirerek eğitimi tamamladı.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri