Skip to content

“Acilde Sık Karşılaşılan Vakalar ve Ölümcül Tanılar Semineri”ne İncekaralar Desteği...

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından, 6.sı düzenlenen “Acilde Sık Karşılaşılan Vakalar ve Ölümcül Tanılar Semineri”, 13 -15 Aralık 2013 tarihleri arasında, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara'da gerçekleştirildi.

Zor Havayolu ve Cerrahi Havayolu, Havayolunda Yenilikler, İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İlkeleri, Yoğun Bakım ve Kritik Hasta Acil Servis Yönetimi, Acilde Girişimsel İşlemlerde USG Kullanımı, RUSH, FAST ve BLUE Protokolleri, Hızlı Ardışık Entübasyon, TYD - İKYD - Defibrilatör, Transkütanöz Pacemaker Kullanımı,Temel EKG ve EKG'de Ölümcül Tanılar ve Tuzaklar, ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü, Temel ve İleri Yaşam Desteği, Şok Hastasına Yaklaşım, Kan ve Sıvı Resüsitasyonu, Santral Damar ve İntraosseöz Yol, Defibrilasyon, Kardiyoversiyon, Kardiyak Pacing, Perikardiyosentez, Tüp Torakostomi, Torasentez, Ölümcül Abdominal Hastalıklar, Ölümcül Göğüs Hastalıkları, Ölümcül Toksikolojik Ajanlarla Zehirlenmeler ve Ölümcül Ortopedik Hastalıklar gibi konu başlıklarının aktarıldığı seminere, temsilcisi olduğumuz Heinen+Löwenstein ve Nihon Kohden markalarının Yoğunbakım Ventilatörü, AED Otomatik Harici Defibrilatör ve defibrilatör cihazları ile destek sağladık.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri