Skip to content

İş Yaşamında 100 Kanguru Sistem Liderliği

İş Yaşamında 100 Kanguru Sistem Liderliği


Yazar: Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi
290 sayfa

İş Yaşamında 100 Kanguru, kurum yöneticileri için bir sistem liderliği modelini anlatıyor. Kitabın adı neden İş Yaşamında 100 Kanguru? “Kangroo” Avustralya yerli dilinde “Seni anlamıyorum” anlamına gelmektedir! Kitabın yazarı Ahmet Şerif İzgören, şöyle bir dönüp baktığınızda iş yaşamınızda sürüyle kanguru göreceğimizi, liderlik ve yönetimle ilgili mükemmel uygulamalar sandığımız ve adını yanlış koyduğumuz yüzlerce kanguru olduğunu vurguluyor.

Ahmet Şerif İzgören önceleri kitabın adını “Sistem Liderliği” koymayı düşünürken kitabın bir yönetim kitabı olması için mutlaka içinde bir sayı olması gerektiğini düşünmüş; Etkili Liderlerin 7 Alışkanlığı, İletişimin 12 Müthiş Kuralı, Sevgilinizi Terk Etmenin 50 Yolu gibi.

Hep düşündüğümüz ama hiç söylemediklerimiz, hep söylediğimiz ama hiç düşünmediklerimiz...

Sistem Liderliği, pratik uygulamalar ve ulaşılmak istenen sonuçlar gözetilerek oluşturulmuş bir Liderlik Modeli. Modelin tüm adımları, “Yüksek Kurumsal Güç”e sahip bir sistem yaratmak üzere oluşturulmuş. Modelin birinci basamağı olan “Güçlü Kişilik Özellikleri” yoğunlukla liderlik niteliklerini içermektedir. Bu nitelikleri tamamlayan ikinci basamak ise “Üstün Yönetsel Beceriler”i oluşturuyor. Birinci ve ikinci basamağın hayata geçmesini sağlayacak olan uygulama ise üçüncü basamağı oluşturuyor; “Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi”. Yazar bu üç basamağın etkin bir şekilde uygulandığında, ulaşılması planlanan sonucun ortaya çıktığını belirtiyor: “Yüksek Kurumsal Güç”, yani devamlı gelişen ve kendini yenileyen bağımsız bir sistem.

Yazar, Sistem Liderliği’ndeki iç dinamikleri şu şekilde detaylandırıyor. Güçlü bir kurum oluşturmanın ilk adımı, Güçlü Kişilik Özellikleri ile başlıyor. Bu bölümde Açıklık, Karizma, Mücadele Ruhu, Yaratıcılık, Güven, Nitelik ve Bilgiye Önem Verme anlatılıyor ve Sistem Lideri’nin “Liderlik” vasıflarını içeriyor. Yazara göre bu niteliklere sahip olmak iş başarısını, özellikle de kurumsal başarıyı garantilemez, sadece mahallenin sevilen ağabeyi olursunuz. Güçlü kişilik özelliklerine eklenmesi gereken üstün yönetsel beceriler olması gerekiyor.

Piramidin ikinci köşesi Üstün Yönetsel Beceriler. Bu bölümde; Yetki Devri, Ortaklık Yaratmak, Hedef Oluşturma, İnsan ve Bilgi Odaklı Olma, Organizasyonu Bütünüyle Görme ve Uzağı Görme anlatılıyor. Tüm bu nitelikler Sistem Lideri’nin organizasyon yeteneğini oluşturuyor. Büyük çaplı düşünebilme, organizasyonu geliştirme yöntem ve çabaları ile geleceği planlama özelliği organizasyon yeteneğinin temel noktaları arasında yer alıyor.

Piramidin üçüncü köşesi olan Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde; Çatışma ve İletişim Yönetimi, Durumsal Liderlik Uygulaması, Motivasyon Yaratma, Yetenekleri Açığa Çıkarma, Takım Oluşturabilme, Adil Ödüllendirme anlatılıyor. Sistem Lideri’nin sahip olduğu güçlü kişilik özelliklerini ve üstün yönetsel becerilerini hayata aktarabilmek için, insan kaynaklarını harekete geçirebilmesi ve etkin bir şekilde kullanabilmesi gerektiğini belirtiyor.

Piramidin dördüncü ve son köşesi olan Yüksek Kurumsal Güç bölümünde ise Yatay Hiyerarşi ve Takım Çalışması, Kurum Vatandaşlığı, Kalite Bilinci, Müşteri Odaklı Düşünme, Rekabet Gücü ve Esneklik, Değişime ve Öğrenmeye Açıklık anlatılıyor. Yüksek Kurumsal Güç bir sonuçtur. Bu altı niteliğin bir arada olduğu kurumlar, hızlı, rekabetçi ve yaratıcı kurumlardır. Güçlü ve yıkılmayacak bir piramit kadar sağlamdır. Kurumsal bir güç söz konusu olduğu için bireysel başarısızlıklar, olumsuz dış ve iç etkenler kurumu çok etkileyemez. Sistem Lideri kurumun başında olmasa bile sistem işler durumdadır diyerek Sistem Liderlik Modeli’nin teorik bir model olmayıp, sonuçlarının uygulamalar ile görüldüğünü belirtiyor. Teori ve uygulamanın bir arada olması ise modelin başarısını getiriyor.


Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri