Skip to content

II. Klinik Embriyoloji Derneği Sempozyumu Katılımcıları Arasındaydık...

II. Klinik Embriyoloji Derneği Sempozyumu Katılımcıları Arasındaydık...


07 - 09 Haziran 2013 tarihleri arasında Güral Sapanca Otel Sakarya’da düzenlenen “Klinik Embriyoloji ve Geleceği” konulu II. Klinik Embriyoloji Derneği Sempozyumu katılımcıları arasında yer aldık. Pre-klinik olarak embriyoloji, androloji ve kriyoprezervasyon laboratuvarlarının kalite kontrolü ve kalitenin arttırılmasında güncel pratik öneriler, gelecekte laboratuvarlarda başarıyı arttıracak yeni teknolojilerin kullanımı konularının işlendiği sempozyum süresince ayrıca tüp bebek laboratuvarlarının kalite-kontrol ve standardizasyonu ile ART (Üremeye Yardımcı Tedaviler) uygulamalarında klinik etkiler de yoğun bilimsel program içerisinde ele alındı. 

Etkinlik boyunca standımızda, Olympus mikroskop ve kamera sistemleri, Eppendorf pipet seti ve Eppendorf New Brunswick CO2 inkübatör sergilendi. Sempozyum öncesinde gerçekleştirilen Vitrifikasyon Kursu’nda ise Olympus SZ Serisi mikroskoplar kullanıldı. Gerek bilimsel açıdan gerekse sosyal açıdan oldukça doyurucu bir içeriğe sahip olan toplantı başarı ile gerçekleşti.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri