Skip to content

Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi 

Günümüz iş hayatında gerek kurum içi gerekse kurum dışı her türlü ilişkide etkin bir iletişim kurabilmek zorunluluk halini aldı. Çalışanların kurumlarını en iyi biçimde yansıtabilmesi ve düşüncelerini en iyi şekilde aktararak karşı tarafında beklentilerini anlayarak karşılayabilmesi için güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olması gerekiyor. ‘Etkili İletişim’ eğitimi ile de bireylerin iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, iletişim eksikliğinden doğabilecek sorunların giderilme yollarının aktarılması, çalışanların iletişim becerilerinin kurum verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, kurum içi ve dışında iletişim kaynaklı sorun ve eksikliklerin en aza indirilmesi hedeflendi.

30 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara ofisimizde gerçekleştirilen Etkili İletişim eğitimi süresince; İletişim nedir?, İletişim türleri, iletişim biçimleri, iletişimde ilk izlenim, transaksiyonel analiz, yıkıcı tartışma, “Sen dili” ve “Ben dili”, iletişimde sorular, takım içi iletişim, etkin dinleme becerisi başlıkları tartışıldı.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri