Skip to content

Sağlık Sektöründeki Değişimler OHSAD'da Ele Alındı...

Bu yıl 4.sü gerçekleşen OHSAD “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”, 24 - 28 Nisan 2013 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel Antalya’da düzenlendi. Sağlık sektöründeki değişim ve yenilikleri değerlendirmek, sektörün sorunlarına ortak çözüm alternatifleri oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda Grubumuz da sponsorlar arasında yerini aldı.

OHSAD 2013; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Sigorta Şirketlerini sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya getirdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, TOBB Sağlık Komisyonu Başkanı Seyit Karaca’nın katılım göstererek açılış konuşmalarını yaptıkları “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nda acil servis sorunlarına çözüm önerileri, farklı ölçeklerdeki hastanelerin farklı gelecekleri, tamamlayıcı sağlık sigortası, hastanelerde bilişim teknolojileri, sağlık sektöründe afiliasyonlar, sağlık turizminden beklenenler, gerçekleşenler ve çözüm önerileri başlıklı konular ele alındı.

Türk sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren platformda, standımızda Hitachi Aloka ultrasonografi sistemleri, Nihon Kohden defibrilatörler, EKG’ler, hastabaşı monitörler sergilendi.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri