Skip to content

Problem Olgusunu ‘Problem Çözme Teknikleri’ Eğitimimiz ile Ele Aldık

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretebilmek, günümüz iş dünyasında başarılı olabilmek için gereken temel yeteneklerden biri. Bu doğrultuda, "Problem Çözme Teknikleri" eğitimimizi, 17 Eylül 2012 tarihinde üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdik.

Katılımcıların problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulmasının amaçlandığı eğitim kapsamında; “Sorun” kavramının anlamı, sorun yönetimi yelpazesi, iş yaşamında sorun nedenleri, “Sorun yönetimi koçu” olabilmek, esnek ve dinamik karar vermek, yaratıcı düşünebilmek, yaratıcı ortak akıl, “Kalite çemberi” yapılandırılması, süreç esaslı sorun yönetimi yaklaşımı, sorun yönetimi takım çantası ana başlıkları ele alındı.

Eğitim sonunda; katılımcılar iş sürecinde yaşadıkları problemlere kolay ve alternatif çözüm üretebilme yaklaşımı kazanırken, iş verimliliğini yükseltmek adına önemli ipuçları da elde etti. 

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri