Skip to content

Zamanı Doğru Yönetebilmek Adına Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

“Zaman en az bulunan kaynaktır. Eğer o doğru yönetilemiyorsa hiç birşey doğru yönetilmiş sayılamaz.” Drucker

Genel Koordinatörümüz İskender Efe tarafından verilen etkili zaman yönetimi eğitimi şirket çalışanlarımız tarafından büyük ilgiyle dinlendi. Şirketlerde zaman yönetiminin nasıl olması gerektiğini, zaman kavram algılamasını, zaman yanılgılarını, zaman yönetimi ve tuzaklarını etkin bir şekilde yönetebilmek için yapılan seminerde çalışanların görüşleri alınarak, çalışma ortamının verimliliğinin artması sağlandı. Gereken adımları programlarken belirli bir zaman sınırı koymamak, işe ilişkin süreyi az ya da çok tahmin etmek, kendimizi gereğinden fazla işe adamak, rutin ve gereksiz işlerle uğraşmak, gereksiz telefonlar, mesleki eğitim çalışmalarına yeterince zaman ayıramamak, güncel alışkanlıklarımızın olmaması da belli başlı zaman tuzaklarıdır. Başarılı zaman yönetimi daha çok çalışmak değil, daha etkin ve daha akıllıcaçalışmaktır. Zamanı etkin yönetmek ya da kullanmak, sahip olunan her saati, her dakikayı belirli bir hedef ve amaç doğrultusunda planlayarak kullanmak anlamına gelmektedir.

“Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.” Rabindranath Tagore

Eğitim sonunda şirket çalışanlarımız zamanın etkili kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip oldular ve eğitim doğrultusunda zaman planlaması yaptılar.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri