Skip to content

Sağlık Sektörünün Tüm Paydaşları Yine Antalya’da Buluştu...

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nın üçüncüsü 25 -29 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da Mardan Palace’da düzenlendi.

Etkinlik; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Sigorta Şirketlerini sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya getirdi. OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, SAYED Başkanı Prof. Dr. Hayreddin Yekeler, Antalya SGK İl Müdürü Selim Erol, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Agah Kafkas’ın katılım göstererek açılış konuşmalarını yaptıkları “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”na yaklaşık 750 kişi katıldı. Büyük bir başarı ile gerçekleştirilen toplantıda “Ülkemizde Sağlık Sektörünün Geleceği” başlıklı sektörel arama toplantısına TOBB Medikal Meclis Başkanı Sayın Özgür İncekara da katıldı.Türk sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren platformda, İncekaralar standında Aloka ultrasonografi sistemleri, Nihon Kohden defibrilatörler, EKG’ler, hastabaşı monitörler sergilendi.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri