Skip to content

Düşük Doz ile Sınırları Aşan Yenilik… Philips, MicroDose Dijital Mamografi Sistemi

Dünyada Foton Sayma Teknolojisi’ne sahip tek Dijital Mamografi Sistemi “Philips MicroDose” görüntü oluştururken kendi sınıfındaki diğer dijital mamografi sistemlerinden farklı olarak “Foton Sayma” teknolojisini kullanmaktadır. Foton Sayma, daha önce X-Işın spektrofotometreleri için kullanılan teknolojinin mamografi sistemine uyarlanmış biçimidir.

Mamografide dijitale dönüş 1985 yılında CR sistemleri ile başlamış olup, 1999 yılında amorphous silicon (a-Si) dedektörler ile CCD dedektörler üretime geçmiştir. 2002 yılında yumuşak dokuda amorphous selenyum (a-Se) dedektörlerin daha net görüntüler verdiği görülmüş ve bu tip dedektörler piyasada çoğalmaya başlamıştır. Son olarak 2003 yılında “Foton Sayma Teknolojisi” devreye girmiştir.

Yüksek Görüntü Kalitesi

• Meme dokusu içerisindeki küçük yapıların veya oluşumların ayrıntılı olarak görüntülenebilmesi için yüksekuzaysal (Spatial) rezolüsyona ihtiyaç vardır. Görüntü üzerindeki maksimum uzaysal rezolüsyonu ise dedektörüoluşturan elementlerin boyutları ve birbirlerine olan mesafeleri tarafından belirlenir. Mamografide daha iyi uzaysalrezolüsyon için 50 mikrondan 100 mikrona kadar aralık gereklidir. Bu da dedektör üzerindeki element aralıklarınılimitlemektedir.

• Meme dokusunda birbirlerine çok yakın X-Işın absorbsiyonuna sahip oluşumları birbirlerinden ayırt edebilmek içinyüksek kontrast çözünürlüğüne ihtiyaç vardır.

• Mamografi görüntüsü, glandüler yapıların yoğun dokularını ve yağ dokularını deri sınırına kadar içerdiğinden genişdinamik dağılım önemlidir.

• Elektriksel parazit (noise) kontrast rezolüsyonunu büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle düşük olması gerekmektedir.

• Görüntü üzerinde artefakt bulunmamalıdır. Elektronik parazitten oluşabilecek artefaktlar mamografide sahtegörüntüler oluşturur.

• Dedektör üzerinde ölü piksel bulunmamalıdır. Her ölü piksel yanındaki pikselleri de etkiler ve bilgi kaybına nedenolur.

Philips MicroDose Mamografi sisteminde diğer dijital mamografilerde olduğu gibi tüp, kolimatör, baskı plakası vedijital dedektör bulunmaktadır. Diğer sistemlerden farklı olarak bu eşsiz sistemde, tüp önünde ve dedektör üzerinde şutlama esnasında birbirleriyle senkronize hareket eden iki adet kolimatör ve dedektörde klasik sintilatör yerine fotonsayıcı olarak ASIC (Application Specific Integrated Circuit) devresi vardır.

Geri
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri