Metalürji Sektöründe İncekaralar…


Metalürji Sektöründe İncekaralar….

Firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz?

Kurulduğumuz günden bu yana endüstri ve sağlık sektörlerinde teknolojiye en büyük yatırımı yapan dünya lideri firmaların ürünlerini Türkiye’ye getiriyoruz. Endüstrinin her dalında kullanılan laboratuvar cihaz ve sistemlerini kullanıcılarıyla buluşturuyoruz. Ulaştırdığımız endüstriyel sistemler sayesinde, fabrikaların ve altyapı tesislerinin ar-ge, kalite kontrol ve üretim aşamalarına destek sağlayacak teknolojiyi Türk sanayicisine kazandırıyoruz. Sağlık sektöründe ise güvenilir teşhis ve tedavi imkânı sağlayacak donanımı sunarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve gelişimine katkıda bulunuyoruz. Teknik altyapı ve ekipman sağlamanın dışında sağlığın birçok dalında hizmet veren hastanelerin ve farklı sektörlere yönelik ar-ge laboratuvarlarının modernizasyonunu hayata geçirmekteyiz. Bu anlamda yetkili distribütörlük anlayışını çok farklı bir düzeye taşıdık. Kusursuz ve kesintisiz hizmet sunma gayesiyle kurmuş olduğumuz yurt çapına yayılmış “Satış Sonrası Servis” ekibimizle de, sektörümüzde bir ilke imza atmış olmanın gururu içindeyiz.

Metal / Metalurji sektörüne yönelik ürün portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Görüntüleme, mikroanaliz, çevresel testler, ısıl işlem ve kimyasal analiz konularında geniş çaplı ürün portföyümüzle metalurji sektöründe yer alıyoruz. Temsilciliğini yürüttüğümüz Olympus, Vötsch, Thermo Scientific Heraeus, Merck Millipore, Eppendorf ve Phenom firmalarının; metal ve stereo zoom mikroskopları, laboratuvar test cihazları, korozyon test kabinleri, sıcaklık ve kül fırınları, temiz hava ve biyolojik güvenlik kabinleri, saf su sistemleri, atomik absorpsiyon ve ICP sistemleri, taramalı elektron mikroskopları gibi güvenilir ve yüksek kalitedeki cihaz ve sistemleriyle hizmet veriyoruz. Çok çeşitli sektörlerde altmış yılı aşkın bir süredir varolan bir firma olarak, bilgi birikimimizi sürekli artıran yenilikçi ve yaratıcı bir ekip çalışmasına önem veriyoruz. Ürün yelpazemizi teknolojik gelişime uygun olarak genişletiyor, pazarlama ve satışın yanı sıra yedek parça, bakım, onarım ve garanti konularında güçlü bir destek sağlıyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi metal sektöründeki gelişimi de yakından izliyor; birikim ve tecrübelerimiz doğrultusunda bu alanda da iddiamızı sürdürüyoruz.

Metalurjik bir inceleme neden gereklidir?

Bu süreçte, İncekaralar olarak nasıl teknolojik çözümler sunuyorsunuz? Metalurjik incelemeler malzemelerin faz içeriği ve dağılımı, tane yapısı, tane boyutu, geçirmiş olduğu üretim süreçleri, yapısındaki bozukluklar ile kimyasal içerikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu bilgiler direkt olarak malzemelerin mekanik özellikleri başta olmak üzere tüm fiziksel özelliklerini ve dolayısıyla servis sırasındaki performanslarını belirleyen niteliktedir. Sonuç olarak, metalurji ve malzeme bilimi ve mühendisliğinin temel kapsamının üretim süreçlerinin iç yapıya, iç yapının fiziksel özelliklere ve fiziksel özelliklerin de malzemelerin mühendislik performanslarına etkisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iç yapı incelemesinin yani metalurjik incelemenin bu kapsam döngüsü içerisinde ne denli kritik bir yere sahip olduğunu değerlendirmek mümkündür. İncekaralar olarak; yenilikçi teknoloji, sıradışı tasarım, üstün kalite anlayışı ile dünyanın en bilinen markaları arasında olan Olympus ürünleri ile gerek görüntüleme gerekse görüntüleme sonrası analiz uygulamalarıyla metalurji sektöründe yer alıyoruz. Metalurjik mikroskoplar, stereo mikroskoplar, görüntü analiz ve dijital kamera sistemleri ile profesyonel uygulamalar için görüntüleme ve ölçüm sistemlerini sağlıyoruz.

Olympus metalurjik mikroskopları diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Mikroskop sistemlerinin en önemli parçaları optik bölümleridir. Olympus, yüksek çözünürlükte ve hassasiyette çok çeşitli objektif ailesine sahip bir markadır, opsiyonel ataşmanları sayesinde tüm metalurjisektörünün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Sistemlerde kullanılan tüm parçalar en son teknolojiye sahipolup uluslararası tüm standart gerekliliklerini karşılamaktadır. Olympus modern ve çevre dostu teknolojilerikullanarak yüksek kalitede sistemler üretmektedir.Olympus ve İncekaralar olarak sektördeki altmış iki yıllık tecrübemizle müşterilerimizin teknolojik çözümortağı olmayı sürdürüyoruz.

Metal / Metalurji sektöründe Software'in önemi ve prensipleri nelerdir?

Metalurjik incelemeler sırasında elde edilen bilgilerin mühendislik uygulamalarında kullanılabilir olması için kantitatif olarak yani sayısal değerlerle ifade edilebilmesi gereklidir. Faz dağılımı ile tane yapısı ve boyutu gibi malzeme iç yapısına dair bir çok kantitatif analiz mikroskobik inceleme sırasında elde edilen dijital görüntüler üzerinden yazılımlar ile yapılabilmektedir. Bu sayede görsel veriler güvenilir sayısal değerler halinde yorumlanabilmekte ve malzeme özellikleri ile iç yapısının mühendislik bakış açısıyla ilişkilendirilebilmesi mümkün olmaktadır. Software yardımıyla yapılan iç yapı analizinin temel prensibi dijital görüntüler üzerindeki kontrast ve ton farkı üzerinden farklı fazları ve taneleri gruplamak ve bu grupların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan sayısal ilişkisini irdelemektir.

Olympus Software ve ürünleri dünyada nasıl bir çözüm sunuyor?

Geleneksel anlamda, kantitatif iç yapı karakterizasyonu mikroskop ile elde edilen görüntüler üzerinde manuel teknikler kullanılarak yapılagelmiştir. Ancak bu işlem sırasında, analizlerdeki hata payını ve sonuçların kişiye bağlılığını azaltarak güvenilir neticeler elde etmek için örnekleme sayısını artırmak gerekmektedir. Bu en ideal koşullar altında yapılabilse bile hem işlem zamanı çok uzun olmakta hem de analiz sonuçlarında kayda değer sapmalara rastlanabilmektedir. Dolayısıyla, iç yapı incelemesinde dijital veriler üzerinden Olympus software yardımıyla kantitatif analiz yapılması hem analizlerin standart bir şekle sokulmasını hem de daha güvenilir ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Firmanızın metal sektöründeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönem hedeflerinizi bizimle paylaşır mısınız?

İncekaralar, Türkiye'de üretim sektöründe faaliyet gösteren bir çok köklü kuruluşun tercih ettiği bir marka. Önümüzdeki dönem hedefimiz de elbette laboratuvar cihazları sektöründe lider konumumuzu sürdürmek olacak. Amacımız, temsilcisi olduğumuz firmaların kaliteli ve son teknoloji ürünlerini, şirket politikamız doğrultusunda müşterilerimize fiyat ve performansı her zaman optimum düzeyde tutarak sunmaktır. Satış sonrası servisi de güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Bu sektörde uzun bir süre var olmak istiyorsanız satış ve satış sonrası servis imkanlarınızı, alt yapınızı güçlü tutmanız gerekmektedir. Kısacası vizyonumuz; dünyanın önde gelen firmaları ile uzmanlık alanlarımızı genişleterek endüstriyel sahalarda yeni ufuklar açabilmek, işletmecilik çözümlerini oluşturarak etkinliğimizi sürekli artırmaktır.


  Dosyayı İndirin. PDF

Tarih21 Aralık 2012 Yazışma Adresi: Pazarlama Bölümü
İncekaralar A.Ş.
1404. Sok. No:16 N. Akar Mah.
06520 Balgat ANKARA
E-posta: fusun.yigit@incekara.com.tr